Paweł Grabowski

Paweł Grabowski

Dla kogo

Terapia psychodynamiczna

O mnie

Kontakt

Psychoterapia

Gdy pomoc psychoterapeuty jest niezbędna

Jeśli czytasz te słowa, zapewne zgodzisz się, że niekiedy podejmowane przez nas próby samodzielnego radzenia sobie z problemami nie zawsze przynoszą oczekiwane rezultaty. Bez motywacji oraz odpowiedniego wsparcia popartego specjalistyczną wiedzą, powrót do zdrowia psychicznego może potrwać znacznie dłużej lub okazać się niemożliwy.

Psychoterapia szansą na życie bez lęku

Psychoterapia psychodynamiczna jest metodą, dzięki której możesz poradzić sobie ze swoimi codziennymi przeszkodami, ale i opowiedzieć o tych, które w Twojej ocenie mają zbyt duży wpływ na Twoje życie. Poprzez profesjonalną wiedzę i relację z psychoterapeutą opartą na wzajemnym poszanowaniu i zaufaniu, powrót do utraconej stabilizacji życiowej okazuje się znacznie łatwiejszy.

Zapraszam na spotkanie konsultacyjne.

Paweł Grabowski

Terapia psychodynamiczna

Terapia psychodynamiczna jest metodą terapii opartą na założeniach teorii psychoanalizy, a jej podstawowym narzędziem jest dialog terapeutyczny. Istotą pracy terapeutycznej w podejściu psychodynamicznym jest analiza i interpretacja przeżyć psychicznych – ujawnianych w wypowiedziach i emocjach pacjenta. W trakcie terapii pacjent zyskuje rozumienie nieświadomych motywów swojego postępowania, podejmowanych decyzji i dokonywanych wyborów, dzięki czemu może zyskać większą kontrolę nad swoimi działaniami i życiem psychicznym.

W procesie psychoterapii możemy osiągnąć następujące cele:

 • wyeliminowanie lub zmniejszenie negatywnych objawów (np. lęków, fobii, depresji, chorób psychosomatycznych, natręctw)
 • niesienie ulgi w cierpieniu
 • zmianę niekorzystnych wzorców zachowań i przeżywania
 • doświadczanie nowych sposobów rozwiązywania problemów i nowego spojrzenia na własne doświadczenia i relacje
 • zyskanie większej samoświadomości i rozwój osobowości
 • zmianę funkcjonowania w związkach z innymi.

Bazą teoretyczną psychoterapii psychodynamicznej jest psychoanaliza Zygmunta Freuda, teoria relacji z obiektem (m.in. Melania Klein), psychologia ego i psychologia self (Heinz Kohut).

Dla kogo jest wskazana psychoterapia psychodynamiczna?

Psychoterapii może poddać się każdy, kto jest wystarczająco zmotywowany do pracy nad sobą i swoimi problemami, potrafi znieść pewien poziom niepokoju i frustracji, które wiążą się z taką formą pomocy oraz jest skłonny do refleksji nad sobą.

Decyzja o podjęciu psychoterapii podejmowana jest po jednym lub kilku spotkaniach konsultacyjnych oraz wstępnych ustaleniach diagnostycznych. Wówczas pacjent i terapeuta zawierają tzw. kontrakt terapeutyczny, czyli umowę określającą cel i warunki terapii (m. in. podstawowe zasady, częstotliwości i terminy spotkań, sposób płacenia za sesje, zasady kontaktowania się z terapeutą pomiędzy sesjami).

Dla kogo

Psychoterapia i pomoc psychologiczna skierowana jest do osób dorosłych, które:

 • zmagają się z zaburzeniami emocjonalnym (zaburzenia lękowe, depresyjne);
 • zmagają się z takimi trudnościami jak choroby psychiczne, zaburzenia osobowości, zaburzenia emocjonalne i zaburzenia adaptacyjne;
 • zmagają się z kryzysem w związku z wydarzeniami życiowymi (np. utrata pracy, śmierć bliskiej osoby, zdrada);
 • chcą uporządkować swoje życie psychiczne;
 • mają trudności w zaadaptowaniu się do zmian w życiu osobistym i pracy;
 • utracili motywację do pracy, czują się wypaleni zawodowo, mają problemy egzystencjalne;
 • doświadczają długotrwałego, niesłabnącego napięcia psychicznego;
 • mają trudność w kontrolowaniu własnych myśli, emocji, zachowania;
 • doświadczają trudności w relacjach z innymi ludźmi (m.in. w związkach, małżeństwie);
 • korzystają z leczenia psychiatrycznego i poszukują niefarmakologicznych metod leczenia;

Psychoterapia

Gdy pomoc psychoterapeuty jest niezbędna

Jeśli czytasz te słowa, zapewne zgodzisz się, że niekiedy podejmowane przez nas próby samodzielnego radzenia sobie z problemami nie zawsze przynoszą oczekiwane rezultaty. Bez motywacji oraz odpowiedniego wsparcia popartego specjalistyczną wiedzą, powrót do zdrowia psychicznego może potrwać znacznie dłużej lub okazać się niemożliwy.

Psychoterapia szansą na życie bez lęku

Psychoterapia psychodynamiczna jest metodą, dzięki której możesz poradzić sobie ze swoimi codziennymi przeszkodami, ale i opowiedzieć o tych, które w Twojej ocenie mają zbyt duży wpływ na Twoje życie. Poprzez profesjonalną wiedzę i relację z psychoterapeutą opartą na wzajemnym poszanowaniu i zaufaniu, powrót do utraconej stabilizacji życiowej okazuje się znacznie łatwiejszy.

Zapraszam na spotkanie konsultacyjne.

Paweł Grabowski

O mnie

Wykształcenie i specjalizacja

Jestem psychologiem i psychoterapeutą pracującym w ujęciu psychodynamicznym. W zawodzie pracuję od 15 lat. Doświadczenie terapeutyczne zdobyłem w pracy w Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich a także w Ośrodku Interwencji Kryzysowej. Swoje kwalifikacje zdobywałem na wydziale Psychologii na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Jestem także trenerem umiejętności psychospołecznych oraz doradcą zawodowym. Kompetencje z tego zakresu kształtowałem w Szkole trenerów „Gniazdo” oraz w Laboratorium Arkanów Biznesu. Ukończyłem również studia podyplomowe z zakresu doradztwa zawodowego. Regularnie rozwijam swoje zawodowe kompetencje biorąc udział w szkoleniach, warsztatach i kursach związanych z doskonaleniem wiedzy i umiejętności psychoterapeutycznych.

Zajmuję się głównie pracą z osobami dorosłymi, którzy;

 • doświadczają kryzysu
 • mają trudności w relacjach z ludźmi
 • doświadczają problemów emocjonalnych
 • przeżywają lęk
 • chorują na depresję
 • nie akceptują siebie
 • doświadczyli przemocy
 • wychowywali się w rodzinach dysfunkcyjnych
 • mają zaburzenia osobowości

Swoją pracę poddaję regularnej superwizji. Pracuję według standardów etycznych zawartych w Kodeksie Etyki Psychoterapeutów PTP.


Inne obszary pracy zawodowej:

Mam doświadczenie w prowadzeniu warsztatów doradczych, psychologicznych oraz grup wsparcia dla różnorodnych klientów. Pracuję z osobami z niepełnosprawnością, bezrobotnymi, podopiecznymi Ośrodków Pomocy Społecznej, pracownikami różnych sektorów. Mam także doświadczenie w pracy z młodzieżą. Prowadzone przeze mnie warsztaty dotyczą m. in. poniższej tematyki:

 • kształtowanie postawy asertywnej
 • komunikacji interpersonalnej i autoprezentacji
 • negocjacji i mediacji
 • radzenia sobie ze stresem
 • przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu