Paweł Grabowski
O mnie

O mnie

Wykształcenie i specjalizacja

Jestem psychologiem i psychoterapeutą pracującym w ujęciu psychodynamicznym. W zawodzie pracuję od 15 lat. Doświadczenie terapeutyczne zdobyłem w pracy w Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich a także w Ośrodku Interwencji Kryzysowej. Swoje kwalifikacje zdobywałem na wydziale Psychologii na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Jestem także trenerem umiejętności psychospołecznych oraz doradcą zawodowym. Kompetencje z tego zakresu kształtowałem w Szkole trenerów „Gniazdo” oraz w Laboratorium Arkanów Biznesu. Ukończyłem również studia podyplomowe z zakresu doradztwa zawodowego. Regularnie rozwijam swoje zawodowe kompetencje biorąc udział w szkoleniach, warsztatach i kursach związanych z doskonaleniem wiedzy i umiejętności psychoterapeutycznych.

Zajmuję się głównie pracą z osobami dorosłymi, którzy;

 • doświadczają kryzysu
 • mają trudności w relacjach z ludźmi
 • doświadczają problemów emocjonalnych
 • przeżywają lęk
 • chorują na depresję
 • nie akceptują siebie
 • doświadczyli przemocy
 • wychowywali się w rodzinach dysfunkcyjnych
 • mają zaburzenia osobowości

Swoją pracę poddaję regularnej superwizji. Pracuję według standardów etycznych zawartych w Kodeksie Etyki Psychoterapeutów PTP.


Inne obszary pracy zawodowej:

Mam doświadczenie w prowadzeniu warsztatów doradczych, psychologicznych oraz grup wsparcia dla różnorodnych klientów. Pracuję z osobami z niepełnosprawnością, bezrobotnymi, podopiecznymi Ośrodków Pomocy Społecznej, pracownikami różnych sektorów. Mam także doświadczenie w pracy z młodzieżą. Prowadzone przeze mnie warsztaty dotyczą m. in. poniższej tematyki:

 • kształtowanie postawy asertywnej
 • komunikacji interpersonalnej i autoprezentacji
 • negocjacji i mediacji
 • radzenia sobie ze stresem
 • przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu