Paweł Grabowski
Terapia psychodynamiczna

Terapia psychodynamiczna

Terapia psychodynamiczna jest metodą terapii opartą na założeniach teorii psychoanalizy, a jej podstawowym narzędziem jest dialog terapeutyczny. Istotą pracy terapeutycznej w podejściu psychodynamicznym jest analiza i interpretacja przeżyć psychicznych – ujawnianych w wypowiedziach i emocjach pacjenta. W trakcie terapii pacjent zyskuje rozumienie nieświadomych motywów swojego postępowania, podejmowanych decyzji i dokonywanych wyborów, dzięki czemu może zyskać większą kontrolę nad swoimi działaniami i życiem psychicznym.

W procesie psychoterapii możemy osiągnąć następujące cele:

  • wyeliminowanie lub zmniejszenie negatywnych objawów (np. lęków, fobii, depresji, chorób psychosomatycznych, natręctw)
  • niesienie ulgi w cierpieniu
  • zmianę niekorzystnych wzorców zachowań i przeżywania
  • doświadczanie nowych sposobów rozwiązywania problemów i nowego spojrzenia na własne doświadczenia i relacje
  • zyskanie większej samoświadomości i rozwój osobowości
  • zmianę funkcjonowania w związkach z innymi.

Bazą teoretyczną psychoterapii psychodynamicznej jest psychoanaliza Zygmunta Freuda, teoria relacji z obiektem (m.in. Melania Klein), psychologia ego i psychologia self (Heinz Kohut).

Dla kogo jest wskazana psychoterapia psychodynamiczna?

Psychoterapii może poddać się każdy, kto jest wystarczająco zmotywowany do pracy nad sobą i swoimi problemami, potrafi znieść pewien poziom niepokoju i frustracji, które wiążą się z taką formą pomocy oraz jest skłonny do refleksji nad sobą.

Decyzja o podjęciu psychoterapii podejmowana jest po jednym lub kilku spotkaniach konsultacyjnych oraz wstępnych ustaleniach diagnostycznych. Wówczas pacjent i terapeuta zawierają tzw. kontrakt terapeutyczny, czyli umowę określającą cel i warunki terapii (m. in. podstawowe zasady, częstotliwości i terminy spotkań, sposób płacenia za sesje, zasady kontaktowania się z terapeutą pomiędzy sesjami).