Paweł Grabowski
Dla kogo

Dla kogo

Psychoterapia i pomoc psychologiczna skierowana jest do osób dorosłych, które:

  • zmagają się z zaburzeniami emocjonalnym (zaburzenia lękowe, depresyjne);
  • zmagają się z takimi trudnościami jak choroby psychiczne, zaburzenia osobowości, zaburzenia emocjonalne i zaburzenia adaptacyjne;
  • zmagają się z kryzysem w związku z wydarzeniami życiowymi (np. utrata pracy, śmierć bliskiej osoby, zdrada);
  • chcą uporządkować swoje życie psychiczne;
  • mają trudności w zaadaptowaniu się do zmian w życiu osobistym i pracy;
  • utracili motywację do pracy, czują się wypaleni zawodowo, mają problemy egzystencjalne;
  • doświadczają długotrwałego, niesłabnącego napięcia psychicznego;
  • mają trudność w kontrolowaniu własnych myśli, emocji, zachowania;
  • doświadczają trudności w relacjach z innymi ludźmi (m.in. w związkach, małżeństwie);
  • korzystają z leczenia psychiatrycznego i poszukują niefarmakologicznych metod leczenia;